Seorang wanita menggunakan pakaian tradisional saat berpose di sebuah taman dalam acara festival pembersihan makam Qingming di Beijing, Cina, 5 April 2019. Penduduk berbondong-bondong untuk membersihkan kuburan, meletakan makanan, dan membakar uang-uangan. REUTERS/Jason Lee

Seorang wanita menggunakan pakaian tradisional saat berpose di sebuah taman dalam acara festival pembersihan makam Qingming di Beijing, Cina, 5 April 2019. Awalnya festival ini untuk mengenang kematian seorang pejabat yang setia pkepada kaisar, pada zaman 770-476 SM yang bernama Jie Zitui. REUTERS/Jason Lee

Seorang wanita menggunakan pakaian tradisional saat beradadi sebuah taman dalam acara festival pembersihan makam Qingming di Beijing, Cina, 5 April 2019. Pada saat perayaan, masyarakat China mengunjungi dan membersihkan makam-makam para leluhur mereka. REUTERS/Jason Lee

Seorang wanita menggunakan pakaian tradisional saat berada di sebuah taman dalam acara festival pembersihan makam Qingming di Beijing, Cina, 5 April 2019. REUTERS/Jason Lee

Seorang wanita bersama dengan anaknya menggunakan pakaian tradisional saat berpose di sebuah taman dalam acara festival pembersihan makam Qingming di Beijing, Cina, 5 April 2019. REUTERS/Jason Lee