Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji

Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji

Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji

Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji

Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji

Bonita Herewane dan Jarrad Laver, pasangan Australia ini telah menghabiskan tiga tahun terakhir hidup di atas perahu layar, yang mereka namai Nandji, yang berarti kegembiraan dalam Hindu. Foto/Instagram/Sailing_nandji