Warga mengusung tumpeng dan ingkung ayam saat tradisi Merti Desa Petarangan di puncak bukit Botorono kawasan lereng gunung Sumbing, Petarangan, Kledung, Temanggung, Jateng, Jumat 26 November 2021. Tradisi merti desa rutin dilaksanakan warga setempat sebagai ungkapan rasa syukur berakhirnya musim tembakau dan permohonan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Warga berdoa bersama saat tradisi Merti Desa Petarangan di puncak bukit Botorono kawasan lereng gunung Sumbing, Petarangan, Kledung, Temanggung, Jateng, Jumat 26 November 2021. Tradisi merti desa rutin dilaksanakan warga setempat sebagai ungkapan rasa syukur berakhirnya musim tembakau dan permohonan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Sesepuh adat melakukan ritual di petilasan Ki Bergolo saat tradisi Merti Desa Petarangan di puncak bukit Botorono lereng gunung Sumbing, Petarangan, Kledung, Temanggung, Jateng, Jumat 26 November 2021. Tradisi merti desa rutin dilaksanakan warga setempat sebagai ungkapan rasa syukur berakhirnya musim tembakau dan permohonan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Warga berdoa bersama saat tradisi Merti Desa Petarangan di puncak bukit Botorono kawasan lereng gunung Sumbing, Petarangan, Kledung, Temanggung, Jateng, Jumat 26 November 2021. Tradisi merti desa rutin dilaksanakan warga setempat sebagai ungkapan rasa syukur berakhirnya musim tembakau dan permohonan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan. ANTARA FOTO/Anis Efizudin